2019’da 3 Milyon Kişi AB’ye Taşındı
2019’da 3 Milyon Kişi AB’ye Taşındı

Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat, 2019 yılına ait raporu yayınladı. Rapora göre 2019’da 3 Milyon Kişi AB’ye taşındı. Bir milyondan fazla işçi ise istihdam için Avrupa Birliği üye ülkelerini tercih etti.

AB’nin istatistik ofisinin 2019 verilerine göre üye ülkelerden 3 Milyona yakın kişiye oturum izni verildi. Bu rakamın 1,2 milyonu istihdam için ülkesinden vazgeçerek AB ülkelerinde çalışmaya başladı.

Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat’ın üçüncü ülke vatandaşlarına ilk oturma izni vermesine ilişkin en son raporda, geçen yıl AB üyesi olmayan vatandaşlara Avrupa’da yaşamaları için üç milyon oturma izni verildiğini gösteriyor.

Oturum İzninde Polonya Birinci Sırada

Rapora göre, 2019 yılında verilen ikamet izinlerinde Polonya yüzde 5,8 artış kaydetti. Polonya 724 Bin kişiye oturum izni verirken, Almanya 460 Bin, İspanya 320 Bin, Fransa 285 Bin, İtalya 176.Bin Çekya 117 Bin, Hollanda 102 Bin ve İsveç 102 Bin kişiye ikamet izni verdi. Açıklanan genel verilerde diğer oranlar ise şu şekilde sıralandı;

  • Aile ile ilgili nedenlerle verilen 810.000 ilk oturma izni
  • Diğer nedenlerle verilen 546.000 ilk ikamet izni
  • Eğitimle ilgili nedenlerle verilen 400.000 ilk oturma izni

İstihdam için ilk oturma izinlerinin verilmesinde Polonya ilk sırada yer alıyor. Polonya, 625.000 kişiye çalışma amaçlı izin verdi.

Aile amaçlı ilk oturma izinlerini en çok veren dört ülke ise Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya oldu.

Almanya – 167 Bin, İspanya – 144 Bin, İtalya – 101 Bin ve Fransa – 98 Bin kişiye aile birleşimi amaçlı oturum izni verdi.

Eğitimle ilgili nedenlerle tüm ilk oturma izinlerinin beşte birini ise Fransa verdi. 90 Bin öğrenci eğitim ile ilgili sebeple ilk oturum iznini Fransa’dan aldı.

Eurostat’ın raporunda,  İrlanda ve Danimarka’nın, genel olarak eğitim ile ilgili oturma izni verdiği bilgisi yer alıyor. Ayrıca raporda; oturum izni alanların çoğunluğunun erkek olduğu kaydedildi. Çalışma, yaşama ve eğitim amacıyla Avrupa ülkesine gelen erkek sayısı kadın sayısının iki katı olarak ifade edildi.

2019’da 3 milyon kişi AB’ye taşındı. Eurostat, verilen izinlerin yüzde 40’ını istihdam kaynaklı olarak raporladı.

Kaynak: Schengen Visa Info