Türkiye, Gelir Eşitsizliğinde Dördüncü
Türkiye, Gelir Eşitsizliğinde Dördüncü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 37 üye ülkesi arasında gelir dağılımı adaletsizliğine yönelik raporunu yayımladı. OECD’ye göre Türkiye, Gelir Eşitsizliğinde Dördüncü sırada.

Gini Katsayısına Göre Türkiye, Gelir Eşitsizliğinde Dördüncü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gelir dağılımı eşitsizliğini Gini katsayısı ile hesaplıyor. Buna göre sıfıra yaklaştıkça ülkenin gelir dağılımında eşitliğe yakın olduğu belirtiliyor. Eğer rakam bire yaklaşıyorsa gelir dağılımında sorun olduğu kaydediliyor.

OECD’nin son verilerine göre; zirvede 0,487 puan ile Kosta Rika yer alıyor. Şili (0,46) ve Meksika (0,42) hemen ardından sıralanıyor. 2018 yılı verilerine göre dördüncü sıradaki Türkiye’nin katsayısı 0,397.Türkiye’den sonra ise Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere sıralanıyor. Amerika’nın katsayısı 0,395 ve İngiltere’nin ki ise 0,366.

Katsayı hesaplamasına göre; gelir adaletsizliğinin en düşük olduğu ülkeler Slovakya (0,222) ve Slovenya (0,246). Diğer ülkelerde ise durum şu şekilde sıralanıyor.

  • İtalya 0,33
  • İspanya 0,32
  • Yunanistan 0,308
  • Fransa 0,292
  • Almanya 0,289
  • Çek Cumhuriyeti 0,248.

Avrupa Birliği üyelerinin arasında en yüksek oran Bulgaristan’da. Puanı ise 0,402. Türkiye ise bu sıralamada gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ikinci ülke.

Pay Karşılaştırmasına Göre Gelir Eşitsizliği Hesaplaması

Ülkenin en zengin yüzde 20’lik kesiminin geliri ile en yoksul yüzde 20’lik kesiminin gelirine oranı karşılaştırılarak da hesaplama yapılabiliyor. Aradaki farkın fazla olması gelir dağılımı eşitsizliğinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu oran hesaplamasına göre ise Türkiye 37 OECD üyesi arasında eşitsizliğin en yüksek olduğu 5’inci ülke.

OECD Nedir?

OECD, demokratik ve piyasa ekonomisine sahip otuz yedi ülkenin küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere müşterek çalıştıkları örgüttür. Örgütteki kurucu ülkeler; Türkiye, Amerika, Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, Avusturya, Lüksemburg, Kanada, İngiltere, Belçika, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, İsveç, İspanya, İzlanda, Norveç, Portekiz.

Kaynak: Euronews

Diğer Güncel Gelişmeler

Japonya, vize muafiyetini sürdürecek.
Hollanda tüm covid kısıtlamalarını kaldırdı