yurt dışı çıkış harcına zam
yurt dışı çıkış harcına zam

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen torba teklifle, yurt dışına çıkış harcına zam geldi, harç 15 liradan 50 liraya çıkarıldı.  Ekonomi alanında dikkat çekici düzenlemeleri kapsayan Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 1 ile 17. maddelerini kapsayan 1. bölümü, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda onandı.

Yeni kanun düzenlemesiyle yurt dışı seyahati yapacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Türkiye’den çıkış başına alınan harç miktarı 15 liradan, 50 liraya yükseltildi. Bununla birlikte söz konusu harç miktarının üç katına kadar çıkarılması için Cumhurbaşkanının yetkisi bulunuyor.

Yurt dışı çıkış harcının çıkış başına Cumhurbaşkanı tarafında 15 liradan daha düşük bir meblağ belirlenmesi durumunda belirlenen meblağ toplu konut idaresine aktarılarak, kalan miktar genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Varlık Barışı Süresi 2019 Yılı Sonuna Kadar Uzatıldı

TBMM’de kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne göre varlık barışı için tanınan süre Aralık sonuna kadar uzatıldı. Yurt dışında para, döviz, altın vb. menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31.12. 2019’a tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilme hakkını elde edebilecekler.

Bu gelişmenin dışında yeni kanun teklifinin onaylanmasıyla birlikte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve günlük kazançlarını elektronik ücret toplama sistemiyle elde eden kişiler talepte bulunmaları durumunda gelir ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında esas olana kazancı hakkında yeni uygulamalardan faydalanabilecekler.
Söz konusu kişilerin kazandığı miktarın yüzde onu kazanç kabul edilecek gelir ya da kurumlar vergi oranlarının uygulanacağı da duyuruldu.