İngiltere’de Yüksek Mahkeme, Ankara Anlaşması’ndan yararlanarak İngiltere’ye gelen Türkler tarafından oluşturulan “Türk İş İnsanları Birliği”nin açtığı davada kararını açıkladı. İngiltere’de Yüksek Mahkeme, Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması davasının kaybedildiği bildirildi.

Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere’de iş kuran Türkler, çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması’yla ilgili zorlaştırıcı hükümler içermesi nedeniyle İngiltere Hükümeti’ne dava açmışlardı. Açılan dava önceki gün karara bağlandı. Ne yazık ki İngiltere’de iş kuran Türkler ve kurmayı düşünenler açtıkları Ankara Anlaşması davasını kaybetti.
Yüksek Mahkeme, İçişleri Bakanlığının yaptığı değişikliğin mağduriyete yol açtığını kabul ederken, daha büyük kamu yararı içerdiğini savunarak yeni uygulamanın meşru olduğuna hükmetti.

“İngiltere Hükümeti meşru beklentiyi ihlal etti”

Kararı açıklayan İngiltere Yüksek Mahkemesi Hakimi Yargıç Sir James Michael Dingemans, Ankara Anlaşması kapsamında İçişleri Bakanlığının yaptığı değişikliğin mağduriyete neden olduğunu kabul ederken, kamu yararının gözetilmesinden ötürü ”orantılı ve meşru” olduğuna hükmettiğini savundu.

Mahkeme heyeti tarafından alınan karar dosyasında İngiltere hükümetinin meşru beklentiyi ihlal ettiğini kabul etmesine rağmen; amacın göçmenlik sisteminde idareyi sağlamak olduğu belirtildi. Avukatlık ofisinden yapılan açıklamada ise davanın temyize gideceği bildirildi.

Ankara Antlaşması’nda Nasıl Bir Değişiklik Yapılmıştı?

İngiltere Ankara Anlaşması’nda vize alan Türk vatandaşları, yeni düzenlemeyle İngiltere’de ancak 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabiliyor. T.C. vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

Kaynak: İHA