Yabancılar İkamet Başvurularını Yetkilendirilen Acentelerle Yapacak
Yabancılar İkamet Başvurularını Yetkilendirilen Acentelerle Yapacak

Türkiye’de oturum izni almak isteyen yabancıların izin işlemlerini yürütecek aracı kurumlara yönelik yönetmelik uygulamaya geçiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında sadece aracı kurumların yetki şartları değil aynı zamanda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü himayesinde kurulacak uzmanlık komisyonunun yetkilendirilmesine yönelik görevlendirme de var. Yabancılar, ikamet başvurularını yetkilendirilen acentelerle yapacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, 6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yapılan ikamet izni başvurularında yeni dönem bugün başlıyor. Yönetmelik Türkiye’de oturum izni almak isteyen kişiler artık Bakanlığın yetkilendirdiği kurumlar ile başvurusunu tamamlayacak. Acentelerin çalışma esaslarını belirleyen yönetmelikle,

İçişleri Bakanlığı uygun bulduğu takdirde bölgelerindeki oturum izni sayılarını göz önünde bulundurarak şartları taşımak kaydıyla yetki alanları sınırında gerçekleşecek başvuruları alacak yetkili acenteleri belirleyecek.

Yönetmelik; yetkili acentelerin belirlenmesi, yetki belgesinin kısıtlanması ya da iptali, süre uzatımı, yetki alanı tespiti ve yetki belgesi verilecek acente sayısı gibi konularında karar merciinin İçişleri Bakanı olduğunu belirtiyor.

Aynı zamanda  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü himayesinde uzmanlık komisyonu kurulabilecek. Kurulacak Uzmanlık komisyonu üyelerini ise Göç İdaresi Genel Müdürü belirleyecek.

Türkiye’ye gelecek kişilerin oturum izni başvuruları konusunda yetkilendirme yapılacak kurumlarda aranan niteliklerin belirlendiği yönetmelikte şartlar şu şekilde aktarılıyor.

  • Yetkilendirme için başvuru yapacak tüzel kişilik, “Türk Ticaret Kanunu”na göre kurulmuş sermaye şirketi niteliğinde olacak.
  • Söz konusu kurumun/firmanın sahip, ortak ya da çalışanlarının kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturacak faaliyetlerde daha önce adınn geçmemesi gerekiyor.
  • Acente, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yükümlülüklerini yerine getirebilecek standartları karşılayabilecek özellikleri taşıyacak.
  • Firma İçişleri Bakanlığı’na 5 milyon lira tutarında süresiz banka teminat mektubunu ibraz edecek ya da tutarı nakit olarak İçişleri Bakanlığı tarafından açılacak banka hesabına yatıracak.
  • Bakanlık tarafından belirlenen niteliklerde yazılım, donanım, başvurunun gerçekleşeceği fiziki alanın belirtilecek şartlarda yapılandırılmasını sağlayacak.
  • Yetki belgesi verilecek acenteler, sorumlu müdür, uzman personel, büro görevlisi ve özel güvenlik istihdamını sağlayacak.
Yabancıların Oturum İzinlerinde Yetkili Acentelerin Görevleri

Yetkilendirilen acenteler, başvuru taleplerine ilişkin evrakları tam ve eksiksiz teslim alarak en geç 7 iş günü içinde bağlı bulunulan Göç İdaresi Müdürlüğü’ne iletecek.

Başvuru sahiplerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu ve evrakların sahteciliğe konu olup olmadığının kontrolü yapılacak ve teyidi gerçekleştirilecek.

Acente, başvurusu onaylanan kişilerin, ikamet izni belgesini teslim alıp başvuru sahibine teslimini gerçekleştirecek. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün tayin ettiği konularda istatistiki veriler tutarak bu verileri düzenli olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bildirecek.

Acentelerin denetimi de İçişleri Bakanlığı ya da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, müfettişler veya görevli denetim personeli tarafından gerçekleştirilecek. Yetkili acenteler denetim süresince istenilen belgeleri eksiksiz incelemeye açacak. Denetim süresince tüm evrakların teslim edilme süresi ise yönetmelikte 7 iş günü olarak belirlenmiş. Düzenleme yapılabilir belgeler için süreç ise 30 gün olarak belirtilmiş.

Yönetmelikte belirlenen şartlar sağlanmadığı takdirde İçişleri Bakanlığı yetkiyi askıya alabilecek ya da iptalini gerçekleştirebilecek. Yönetmelik kapsamında bahsi geçen Yetkilendirme belgesinin geçerlilik süresi ise verildiği tarihten itibaren en az 3 yıl olacak. Hizmet bedelleri de yine İçişleri Bakanlığı kontrolünde alınacak, ücret tarifeleri resmi web sitesinden acentelere duyurulacak.

Yabancılar ikamet başvurularını yetkilendirilen acentelerle yapacak. Dünya genelinde yetkilendirme usulüyle çalışma uzun yıllardır devam ediyor. Bu kapsamda çalışan acenteler bölgesindeki başvuruları yine yönetmelikte belirtildiği gibi eksiksiz ve doğruluğu teyit edilmiş olarak teslimi ile sorumlu. Bugün itibarı ile uygulamaya konulan yönetmelik ile ilgili kamu dairelerinin de iş yükü azaltılmış olacak.