AB’nin COVID-19 Seyahat Önlemleri Değişiyor
AB’nin COVID-19 Seyahat Önlemleri Değişiyor

Avrupa Komisyonu’nun 4 Eylül’de Covid-19 pandemisiyle ilgili olarak Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımı kısıtlayan önlemlerin koordinasyonu için hazırlanan öneri AB Konseyi tarafından onaylandı. AB’nin COVID-19 seyahat önlemleri değişiyor.

AB’nin uygulamaya koyacağı yeni seyahat önlemleri, bölgelere göre ayrılmış ortak renk kodlu haritanın yanı sıra test, karantina ve yolcu konum belirleme formları dahil olmak üzere uygulanacak yeni değişiklikleri içeriyor.

Konseyin yaptığı açıklamada; yeni kararların AB vatandaşları için hareket özgürlüğü sağlayacağı, işletmeler için şeffaflığı artıracağı ve ayrıca hizmetlerin dağılımının önleyeceği belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı teklifin kabulü ile belirsiz bilgiler ve seyahat ederken ne yapılması gerektiği konusunda netlik oluşturacağı ön görülüyor.

AB’nin Seyahat Önlemlerine İlişkin Ortak Yaklaşımı

Risk Değerlendirmesinin Ortak Anahtar Kriterleri

Şu anda, bazı ülkeler diğer üye devletlerin riskini farklı enfeksiyon oranları üzerinde değerlendiriyordu. Yeni yaklaşımla COVID-19 enfeksiyon riskinin değerlendirilmesi için ortak kriterler belirlenecek. Risk değerlendirmesi, değerlendirme tarihinden önceki hafta içinde her ülkenin 100.000 nüfus başına test sayısına, aynı dönemdeki pozitif testlerin yüzdesine ve her bir son iki hafta içinde vakaların aynı sayıyı ya da altında sayı beklentisi olacak.

Risk Alanlarının Ortak Renk Eşlemesi

Avrupa Birliği risk alanlarının ortak bir haritalama yöntemiyle takibini sağlayacak.

Yeşil (seyahat etmesi güvenli) – Koronavirüs vakalarının sayısının iki hafta boyunca 25’in altında olduğu ve pozitif test yüzdesinin yüzde dörtten az olduğu ülkeler

Turuncu – İki haftalık dönemde yeni vaka sayısının 50’den az olduğu ülkeler, ancak tüm COVID-19 testlerinden elde edilen pozitif testlerin yüzdesinin yüzde dört veya daha fazla olduğu yerler turuncu olarak işaretlenecek.

Kırmızı (yüksek risk) – Turucu olarak belirlenen ülkelerdeki vaka ve yüzdelik oranlarının yüksek olduğu diğer ülkeler yksek riskli kabul edilecek.

Gri – Komisyon tarafından önerilen kriterleri değerlendirmek için yeterli bilgiye sahip olmayan ülkeler veya 100.000 kişi başına gerçekleştirilen COVID-19 testlerinin sayısı 300’den az olan diğer ülkeler ise gri renkle işaretlenecek.

COVID-19 Önlemleri için Ortak Çerçeve

Tüm Üye Devletler, yeni yaklaşıma uymakla ve ayrım gözetmeksizin diğer AB ülkelerinden gelen tüm yolculara giriş izni vermekle yükümlü olacaklar.

Yeşil alanlardan seyahat edenler herhangi bir kısıtlama olmaksızın seyahat edecek. Turuncu ve kırmızı alanlardan gelenler karantina veya COVID-19 testine tabi olacaklar.

AB’nin COVID-19 seyahat önlemleri değişiyor. Benzer önlemleri ülkelerinde uygulayan bazı Avrupa yönetimleri vardı. Ancak, yüksek riskli kabul edilen ülkeler için daha farklı oranlar tayin edilmişti.

Kaynak: Schengen Visa Info