Hukukun üstünlüğünü ihlal eden fon alamayacak
Hukukun üstünlüğünü ihlal eden fon alamayacak

Avrupa Birliği Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, Birlik fonlarının üye ülkelere dağıtımını hukukun üstünlüğü şartına bağlayan yeni düzenleme konusunda anlaşmaya vardı. AB’de Hukukun üstünlüğünü ihlal eden fon alamayacak.

Söz konusu anlaşmanın Avrupa Birliği’nin 7 yıllık bütçesi planlanırken göz önünde bulundurulacak. Avrupa Parlamentosundaki gruplar fonların hukukun üstünlüğü standardında değerlendirilmesi konusunda tartışmaların odağında oluyordu. Uzlaşı sağlanamadığı için de dönemsel bütçe onaylanamıyordu.

Anlaşmaya göre bir hukuk ihlali durumunda; ihlali gerçekleştiren ülke bazında sınırlama yaptırımını kapsayacak.  Üye ülkeler arasında 1 ay içinde oylama gerçekleştirilecek. Ancak söz konusu oylama oy birliği sistemi ile değil nitelikli oy çoğunluğu sistemi ile işleyecek. (QMV)

Eğer ihlal konusunda istisnai bir hal söz konusu olursa, komisyon teklifi oylamadan 3 ay içinde zirvede durum görüşme konularından biri olarak masaya yatırılacak.

Anlaşmanın en önemli kısmı ise AP’nin metne Komisyon’un süreci başlatabilmesi için somut hukuk ihlalleri listesi koyabilmesi oldu.

Anlaşmanın ihlal maddeleri ise şu şekilde özetlendi.
  • Yargı bağımsızlığını tehlikeli duruma sokmak
  • Kamu yetkililerinin yasaya uygun olmayan kararları için tedbir, düzene koyma ya da cezalandırma hususunda başarısızlık
  • Yasal yolları kısıtlamak ya da engellemek
  • Alınan hukuki kararları uygulamaya koymamak
  • Hukuki yaptırım, soruşturma veya davaları sınırlamak
  • Avrupa Birliği ortak bütçesine risk oluşturabilecek hukuksal sorunların mevcudiyeti

Avrupa Parlamentosu ayrıca, bireysel davalarda da, bir kere dahi olsa hukukun üstünlüğüne zarar veren durumlar için bu sistem uygulanabilecek.

Finansal yaptırımlar konusunda sürecin başlaması için AB’nin yıllık hazırlayacağı raporlar referans alınacak.

Avrupalı parlamenterler anlaşmayı Avrupa Birliği adına tarihi olarak nitelendiriyor. Söz konusu anlaşmanın bu aşamasında ise üye ülkeler kendi ülke meclislerinden onay alması gerekiyor.

Polonya ve Macaristan hukuk ihlalleri nedeniyle şu anda yaptırım süreçleri devam eden ülkeler. Ancak her iki ülke için de yaptırımın uygulanabilmesi için oy birliğinin sağlanması gerekiyor. Macaristan ve Polonya’da oylamalarda birbirlerine tampon görevlerini sürdürüyorlar. Polonya’da kürtaj yasası ile ilgili ihlal söz konusu iken Macaristan’da sığınmacı kabul etmek istemiyor.

Eğer söz konusu anlaşma kabul edilirse Polonya ve Macaristan örneğinde olduğu gibi Hukukun üstünlüğünü ihlal eden fon alamayacak.

Kaynak: euronews