Portekiz Mahkemesi PCR testlerini güvenilmez buldu
Portekiz Mahkemesi PCR testlerini güvenilmez buldu

11 Kasım 2020 tarihinde Portekiz temyiz mahkemesi, dört kişinin karantinasının yasadışı olduğunu  ilan ederek, Covid-19 testini (PCR) uygulayan ve karantina kararı veren Sağlık Otoritesi aleyhine karar verdi. Portekiz Mahkemesi PCR testlerini güvenilmez buldu ve karantinayı kaldırdı.

PCR testi yaptıran dört kişi sağlık açısından riskli oldukları gerekçesiyle karantinaya alınınca grup mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararında;  “Tıbbi teşhis, yalnızca branşında bir doktorun yasal olarak etkili olduğu ve doktorun sorumlu olduğu tıbbi bir durumdur. Herhangi bir devlet kurumu veya mahkeme dahil hiçbir kişi veya kurum böyle bir yetkiye sahip değildir. Birini hasta ya da tehlikeli ilan etmek Azor Bölgesel Sağlık Otoritesinin işi değildir. Bunu sadece onaylı sertifikası olan bir doktor yapabilir. Hiç kimse laboratuvar yapılmış bir testin sonucu ile kanun ya da kararname yoluyla hasta veya tehlikeli ilan edemez. Hastanın önceden tıbbi gözlemi olmaksızın, semptomları değerlendirmek ve gerekli görülen testleri / muayeneleri talep etmek için onaylanmış bir doktorun katılımı ile gerçekleştirilmesi gerekir.” Açıklamasında bulundu.  Mahkeme ayrıca; PCR testlerinin pozitif çıkma aşamasındaki döngü eşiğinin de bilinmesi gerekliliğini ifade ederek; kullanılan PCR testlerinin de güvenilir olmadığını belirtti.

Mahkeme Covid-19  Testlerinin % 97 Hatalı Olduğunu Vurguladı

Mahkeme aynı zamanda PCR testlerinin söz konusu kişilerden alınıp alınmadığına yönelik bir kanıtın olmadığına dikkat çekti. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 6. maddesinin ihlal edildiğini de tespitte bulunan temyiz mahkemesi Covid-19  testlerinin % 97 hatalı olduğunu vurguladı.

Mahkemenin aldığı kararda  Portekiz’de kullanılan Covid-19 testlerinin döngü eşiğinin bilinmediği belirtilerek, genel oranda %97 riskin söz konusu olduğunu açıklandı. Portekiz Mahkemesi, PCR testlerini güvenilmez buldu ve şikayette bulunan kişilerin karantinasını da kaldırdı.

Mahkeme tüm dünyada uygulamada olan ve seyahatlerde de zorunlu kılınan PCR testleri için şu açıklamayı yaptı. “Şu anda mevcut bilimsel kanıtlara dayanarak, bu testin tek başına Covid-19 virüsüne karşılık gelip gelmediğini net ve kesin olarak belirleme yeteneğine sahip olduğu kabul edilemez. Testin güvenilirliği kullanılan döngülerin sayısına ve mevcut viral yüke bağlıdır. Yapılan PCR testinde, 35 döngü veya daha yüksek bir eşik kullanılırsa bu kişinin test sonucunun yanlış ya da pozitif çıkma olasılığı % 97’dir ”.

Kaynak: tkp.at / Tribunal da Relação de Lisboa karar metninden özetlenmiştir.